Barbar Dünya Barış Günü

Gönerdiliyor
Kullanıcı Oyları
0 (0 Oylar)

Barbar Dünya Barış Günü

01 Eylül Dünya Barış Günü imiş, öyleymiş, şöyleymiş, falanmış, filanmış.

Hep olmayan şeylerin günü var.

sukran-aydin-goz-makinasi-fotograflari-16-1-e1596298276364 Barbar Dünya Barış Günü NeHissettinseO

Bu fotoğrafa bu yüzden Barbar Barış ismini verdim.

01.09.2019 13:03

 

Barbar Barış Günü

Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla, Almanya’nın 1939’da Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı 1 Eylül’ü Dünya Barış Günü olarak ilan etmiş.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981-57. birleşiminde, Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü, Uluslararası Barış Günü ilan etmiş. Yıllar sonra Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararıyla, 21 EylülBarış Günü olarak kabul edilmiş.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü‘nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi hususunda bilinçlenmeyi amaçlamış. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyormuş.

 

Görüldüğü üzere bireysel, toplumsal ve devletsel savaşların bitmediği ve de bitmeyeceğini bile bile, Dünya Barış Günü denilen, özde değil sözde kalan günün tayininde bir avuç insan topluluğu anlaşamamış süreçte.

Tarih birliktesizliği kadar isim birliktesizliği de dikkatinizi çekti mi sizin de?

Dünya Barış Günü, Uluslararası Barış Günü, Barış Günü, Barış Çanı.

 

 

İnsan Günü

 

Oysa İnsan Günü ne güzel bir gün. 

 

Daha da güzeli İnsan-ı Kamil Günü“müz olaydı her an.

 

Öyle millet millet, ülke ülke, savaş savaş parsellemeseydik  konuyu.

 

“İnsân-ı kâmil maddî ve mânevî, kesif ve latif, zulmânî ve nûrânî, cismanî ve ruhanî, süflî ve kutsî âlemde var olan her şeyi, yani Hakk’ın her mertebedeki tecellilerini ve kemallerini kendisinde taşıdığından söz konusu kemal hallerinin çeşitli vesilelerle ve değişik şekillerde zuhur etmesi itibariyle sayısız isimler alır.

 

İnsân-ı kâmil Hak ile halk arasında bir köprü vazifesi görür. Gerçek insân-ı kâmil olan Hz. Peygamber ile onun vârisi olan insân-ı kâmilin bir özelliği de Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmış olması bakımından ahlâkî kemale sahip bulunmasıdır. İnsân-ı kâmil şeriat, tarikat, hakikat ve mârifet itibariyle tam ve ergin olan kişidir. Kâmil insanın sözleri doğru, işleri iyi, ahlâkı güzeldir, mârifet sahibidir, yani eşyayı ve ondaki hikmetleri gereği gibi bilir. 

 

Tasavvufî anlamdaki insân-ı kâmil ile günlük dilde kullanılan “kâmil insan, olgun adam” ifadeleri arasında bir ilişki bulunmamaktadır.” (Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi)

 

Dendiği gibi, insan küçük bir kâinat, kâinat ise büyük bir insan.

 

“Yeryüzünün dörtte üçü su, insanın vücudunun da dörtte üçü su.

Toprakta demir, bakır, çinko, fosfor gibi elementler vardır, bedenimizde de bu elementlerin hepsi var.

Yeryüzünde dağlar, topraklar, bizde ise kemikler.

Yeryüzünde nehirler, bizde kılcal damarlar.

Yeryüzünde ormanlar, bizde saç ve kıllar.

Âlemde levh-i mahfuz (her şeyin yazıldığı levha) vardır, biz de ise hafıza kuvveti.

Âlemde arş, bizde kalp.

Âlemde kürsü, bizde akıl.

Âlemde misâl âlemi, bizde ise hayal kuvveti.

Âlemde şeytan, bizde nefis ve lümme-i şeytaniye.

Âlemde melek, bizde ilhamlar.

Alemde itme ve çekme kuvveti, bizde ise dafia ve cazibe kuvveti.

lemde kasırgalar ve fırtınalar, bizde ise öfke.

Âlemde bahar, bizde neşe…

 

Bir insanın ölümünün, bir âlemin ölümü olmasının bir sırrı da budur.

İnsanı kim yaratmış ise, onun büyük bir numunesi olan kâinatı da o yaratmıştır.” (Kaynak)

 

 

Tek hayalim var, hep insan olmak. 

Uydurduğumuz günler nasıl da yalan dolan. Azrail’den rol çalmak da ne?

Savaşıp, öldürüp öldürüp, az bir kenara çekilip barışıyoruz bir sonraki savaşla. Hepsi bu.

 

Hoş kalın insanlar, insan gününüzle kalın.

 

Sevgiler

Şükran Aydın

01.09.2020 14:14

 

 

Diğer Gün Yazıları

https://nehissettinseo.com/gun/

 

 

Barış Günü nde Ne Hissettiniz?

Barış Günü mü İnsan Günü mü sizce? Aşağıdaki yoruma düşüncelerinizi yazar mısınız? İçinizdeki savaşları, barışları dökmek belki iyi gelir hepimize. Teşekkür ederim

 

 

Paylaşır mısınız?

Savaşma seviş diyen zaman, hep daim bence. Gerçi sevişirken savaşmayı becerenler de var. Barış duygunuzla ulaşmak istediklerinizle bu yazıyı paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim.

Yazar

İlgili Yazılar

Yorum Ekle