Astrolojide Satürn Gezegeni

Sending
User Review
0 (0 votes)

Astrolojide Satürn Gezegeni

Satürn ile ilgili bu yazıyı yazmama sebep olan şey, ülkemiz haritasında Satürn’ün 4.evde olması yani içişleri ve topraklar, hane halkı alanında ve 7. ev dış işleri, ortalıklar (AB, NATO gibi ) ve 8.ev yani kredi, borçlar ve klasik anlamda ölüm evini yönetmesi ve gene klasik anlamda 4.ev mezarlıklar alanında olması ve yıllık profeksiyonda 4.evin yükselmesi ve yıllık harita da Satürn’ün 8.evde olması, aynı zamanda yönlendirici gezegenin de Satürn olması da bu yazı da bunu araştırmaya itti denebilir. 

 

Satürn Üzerine Kısa Bir Çalışma

saturn Astrolojide Satürn Gezegeni Astroloji Fotoğraf

Satürn, melankolik, soğuk ve kuru olarak kategorize edilir, Satürn’ün pek çok anlamı, başta Güneş olmak üzere, Ay’ın da bulunduğu ışıklara olan karşıtlığından gelir.

Satürn’ün anlamı, Thema Mundi denilen dünyanın kuruluş haritasında olan konumundan ve bu haritada olan karşıtlığın birincil yönünden gelir. Gezegenin anlamının geometrik bir temeli vardır burada zıtlıklar tablosunu alıp Güneş’i Satürn’ün karşısındaki bir sütuna koyarsak, Satürn’ün anlamının en önemli boyutlarından birkaçını görürüz. Hem Güneş hem de Ay fiziksel canlılıkla ilişkilidir ve Satürn her ikisinin de karşısında durur, Satürn ne olursa olsun bloke eder, geciktirir, karşı koyar, burada gezegenin fiziksel özelliklerinden ve geleneksel kozmostaki konumundan türetilen birkaç başka temel ilke vardır ve bunlardan en önemlisi Satürn’ün Güneş’in sıcaklığından uzak duran en uzak gezegen olması, dolayısıyla soğuğun ve karanlığın en uç noktası olmasından gelir. En soğuk, en karanlık ve en uzak gezegen olan Satürn, Thema Mundi’deki karşıt açı ve ışıkların karşısındaki konumu ile ilişkilidir.

Satürn, zamanın ve sonsuzluğun sınırında, hareket etmeyen ve hareket eden bir sınır gezegenidir. Sınırlar, duvarlar, yapılar, kenarlar, kaplar, cilt olarak Satürn’e sahipsiniz. Sonsuzluğun sınırındaki Satürn, aynı zamanda, değişken dünyaya kadar göklerin ebedi yasasının ve düzeninin aracısıdır. Bu, modern karma kavramıyla ilgili yargı olarak Satürn’dür, ama aynı zamanda bu yasaların bilgisi ve anlayışı anlamına gelen bilgelik olarak Satürn’dür.  Hareket eden ve hareket etmeyen, zaman ve sonsuzluk arasındaki sınır veya geçit olarak Satürn ölümdür ve Bonatti’nin işaret ettiği gibi, Satürn hem zamana girişi hem de zamandan çıkışı işaret eder. Bu, Satürn’ü ölüm sonrası hesaplaşmayla, yaşamlarımızın ebedi yasaya göre ölçüldüğü yargıyla ilişkilendirir. Satürn ayrıca Zamanın kendisini, genel süreci ve dolayısıyla genel döngüleri ve zamanın geçişinin sonuçlarını temsil etmeye başlar. Yaş artı soğuğu artı rutubeti birleştirin ve çürüyen, çürüyen, sağlıksız, hastalıklı, ölmekte olan çağrışımlar elde ederiz. Zaman- Anlamların çoğu, Satürn’ün sonsuzluk ve zamanlarından geçerek gelir. Bu nedenle Satürn’ün bitişi ile elde edilmesi. 

saturn-3 Astrolojide Satürn Gezegeni Astroloji

Satürn Temaları

 • Zamanın etkisi olan yaşlılık ve zamanın çok farkında olduğunuz bir yaş. Buna karşılık Satürn, yaşlılar, yaşlılar ve önceki nesillerle de ilişkilendirilir.
 • Döngülere zamanın geçişinden gelen bir bakış açısına sahip olduğunuzda, yaşlılığın bilgeliği.
 • Zamanın geçişinin bir parçası olarak çürüme, parçalanma; böylece aynı zamanda bozulma, çürüme, hastalık. Satürn, özellikle soğuk veya kuru şeylerle veya çürüme veya çürüme gibi hastalıklarla ilişkili görünüyor, bu nedenle cüzzam gibi bir cilt hastalığı Satürn’e ait olacaktır.
 • Böylece Satürn, zaman içindeki yaşamın kaçınılmaz sonucu olan ölümle de ilişkilidir.
 • Satürn, zamanla aktarılan gelenektir.
 • Satürn, acı çekme, zamanın etkisi, çürüme, gecikme vb.
 • Satürn ve ıstırap, ahlaki yasa ile ilgili olabilir ve o zaman iyi bir şekilde ıstırap çekersiniz veya başkaları için ıstıraba katlanırsınız.
 • Sınırlar bizi betimler ve ayırır, yani Satürn yalnızlıktır, soyutlanmadır, bir sınır veya yapı içinde hapsedilmiş olmaktır. Zaman içindeki yaşamın bir kısmı, ayrı varlıklara parçalanmayı içerir. Artık sadece birliğin parçası değiliz, ayrı varlıklarız.
 • Satürn, zaman içinde tekrarlanan eylemlerden inşa edilen bir yapı olan alışkanlıkla ilgilidir, kendi momentumu olan bir oluk gibi bir eylemdir
 • Aristoteles’te erdemler, tekrarlanan eylemlerle oluşturmamız gereken alışkanlıklar olarak tanımlanır, bu nedenle Satürn, iyi alışkanlıklar yaratan disiplin de olabilir. Satürn ayrıca uzun süredir devam eden kötü alışkanlıkların ve bunların sonuçlarının ataleti olabilir.

Soğuk ve Nemli – bu durumda gene muhtemelen Güneş’in karşısında ve Satürn’ün kış ile bağlantılı olmasıyla ilgili bir niteliktir. Bu, soğuğu ve nemi zamanla birleştiren çürümeyi, çürümeyi içerir. Satürn kış ile bağlantılıdır ve yaşlılık ve ölüm bir insan hayatının kışıdır.

Yasa ve Yargı – bu, yapı olarak Satürn’le ve zamanın ve sonsuzun sınırında olduğu gibi Satürn’le ilgili zengin bir birlikteliktir. Dolayısıyla Satürn, ebedi yasaları ve yapıları zamana yansıtır.

 • Bu, yargılama, eylemin sonuçları ile ilgilidir.
 • Ahlaki ve dini bilgelik, yasaların bilgisi ve anlaşılmasıyla ilgilidir. Böylece derinlik ve düşünce derinliği ile de bağlantı kurarız.
 • Satürn, ahlaki yasaları öğrenme ve bunlara uyma yükümlülüğü olan göreve bağlanır.
 • Yasa artı çağ, nesilden nesile aktarılan gelenek verir. Örneğin, 9. evde güçlü olan Satürn, geleneksel felsefe ve astrolojiye olan ilgiyi gösterebilir.
 • Satürn, alçakgönüllülük ve özverili hizmetin erdemleriyle ilgilidir. Güneş benliğin olumlanmasıysa, o zaman Satürn olumsuzlamadır.
 • Bunu ahlaki bir yasa ve kişinin onu çiğnediği bilgisi ile ilgili suçluluk, utanç, korku duygularıyla ilişkilendirme durumu
 • Sonuçlar ve yargı, hukuk kavramlarını zamanla ilişkilendirir.
 • Daha geniş anlamda Satürn, kader, talih, takdir, zamanla işleyen yasalar nedeniyle başınıza gelen şeylerdir.
 • Satürn, zaman, yasa ve düşünceyi birleştiren perspektif, nesnellik verir.
 • Zamanla, zamanın geçtiğine dair bir tarih duygusu edinirsiniz

Güneş bencilliktir, Satürn ise alçakgönüllülüktür, bu durum aynı zamanda fiziksel olarak alçak anlamına da gelebilir, bu nedenle yeraltında mağaralar veya binaların bodrum katları gibi yerler olabilir. Bu, düşük olmayı, karanlık, gizli ve muhtemelen soğuk ve nemli olmakla birleştirir.

Nemesis’in yıldızıdır; gündüz gezegenidir. Nemesis, Yunan intikam ya da cezalandırıcı adalet tanrıçasıdır, geciktirilebilecek olsa da hak edilmiş bir cezadır ve bu durum Satürn’ün adalet, yargılama ve yasanın cezalandırıcı yönü ile bağlantısını vurgular. 

Satürn, eril, gündüze ait bir gezegendir ve aşırı soğukluk ve kurulukta çalışır ve o, babaların, dedelerin ve bütün ataların bir göstergesidir.

Satürn’ü fiziksel değişken dünyanın sınırında, dolayısıyla madde ve zamana ait şeylere biçim veren fizikselle ilişkili görüyoruz. Dokuz aylık gebelik süresi yedi Keldani gezegen sıralamaması geçerlidir ve burada, Satürn birinci ayda, Jüpiter ikinci ayda ve böyle devam eder, ardından sekizinci ayda tekrar Satürn’e döner. Evlerde de aynı sırayla gezegenlerle ilişkilendirildi, birinci ev Satürn, ikinci ev Jüpiter ve yedinci ev Ay ile devam etti, ardından sıra sekizinci ev Satürn ile tekrarlandı ve bu böyle devam etti. En dıştaki gezegen Satürn, alçalırken ve dünyaya girerken geçtiğimiz ilk gezegendir ve ölüm anında dünyadan çıkarken geçtiğimiz son gezegendir. Başlangıçlar ve bitişlerle ve sınırlarla bağlantılıdır

Satürn’ü gündüz gezegeni olarak düşündüğümüzde, diğer gündüz gezegenleri olan Güneş, Jüpiter ve bazen de Merkür’ün sıcak olduğunu belirtmekte fayda var. Satürn aşırı soğuk, karanlık ve kurudur, bu nedenle bu özellikleri yumuşatmak için gündüz gezegenleriyle gruplandırılmıştır, diğer zararlı, sıcak ve kuru Mars, bu aşırı ısıyı hafifletmek için soğuk gece gezegenleriyle gruplandırılmıştır; eleştirisel olarak söylenen Mars’ın erkeksi yönü olmasına rağmen neden gece gezegeni olduğunun sırrı budur.  Bonatti’nin işaret ettiği gibi, Satürn hem zamana girişi hem de zamandan çıkışı işaret eder. Bu, Satürn’ü ölüm sonrası hesaplaşmayla, yaşamlarımızın ebedi yasaya göre ölçüldüğü yargıyla ilişkilendirir. Satürn ayrıca zamanın kendisini, genel süreci ve dolayısıyla genel döngüleri ve zamanın geçişinin sonuçlarını temsil etmeye başlar, Satürn gizli veya izole edilmiş yerler veya yeraltı, ölüm veya çürüme ile ilişkilendirilen yerleri de gösterir o nedenle 12.evi de çok sever.

saturn-4-e1679080485171 Astrolojide Satürn Gezegeni Astroloji

 

Satürn’e Modern Astrolojide Bakış

Helenistik dönemden 17. yüzyıla ve William Lilly dönemine kadar geleneksel dönem boyunca Satürn’e atfedilen anlamlarda kayda değer bir tutarlılık vardır, bir anlam kayması ya da muhalefet yoktur. Aynı dönem içeresinde ortak bir mirasa sahip olan Yunan ve Roma medeniyetleri, Yahudi-Hıristiyan medeniyeti ve İslam medeniyeti dönemleri de dahil olmak üzere, dünya görüşünde dikkate değer bir tutarlılık ve istikrarlılık vardır ancak yirminci yüzyılda Satürn’e verilen anlamları anlamak için, modern evren modelinin geleneksel modelden çok farklı olduğunu anlamamız gerekiyor.  Eski modelde dünya, dünyanın etrafında dönen gezegenlerle sabit bir merkez olarak görülürken, 15. ve 16. yüzyıllarda Copernicus ve Galileo’nun Dünya’nın kozmosun statik merkezi olması yerine Dünya’yı ve diğer gezegenleri Güneş’in etrafında dönüyormuş gibi görmenin matematiksel olarak daha mantıklı olduğunu göstermesiyle değişmeye başladı aslında değişimin başladığı ana nokta bu olmakla birlikte özellikle önce 1781’de Uranüs, ardından 1846’da Neptün ve  Plüton, 1930′ yılında keşfedildi ve burada önemli olan şey Satürn’ün artık son gezegen vasfını yitirmesi oldu.  Satürn gözle görünen son gezegendir diğer dış gezegenler bilimsel icatlar ile keşfedilmiştir, burada Uranüs özellikle çok önemli bir yeri vardır zira isyanlar, başkaldırışlar, icatlar ve yenilikleri gösteren gezegen olarak kilisenin ve kralın hâkimiyetinin sona erdiğini anlatır ve bu baskı altında kalınan dönem uzun olduğu içinde rönesans döneminin önemini daha artırmış ve Uranüs’ün  bulunması  da bir anlamda Satürn’ün kısıtlayan, engelleyen, büzülme tarafının karşıtında yer alır, sanki ona karşı çıkan bir gezegendir, burada Satürn Oğlak burcu tarafını yönetir ama Kova burcunun yöneticisi modern astroloji de Uranüs ‘e verilmiştir. Eski dünya anlayışında ezelî bir düzen vardır ve genellikle o düzenin ezelî Yaratıcısı ve hükümdarı tasavvuru vardır ve burada, yeryüzünde yaşadığımız değişen dünya da o ebedî düzenin içindedir. Geleneksel düzen yukarıdan aşağıya, sonsuzdan başlayıp maddeyle son bulur ve yeni düzen maddeden başlayıp yukarı doğru büyüyen, aşağıdan yukarıya bir anlayışı vardır.

Geleneksel astrolojide Satürn’ün amacının bir kısmı bize zincirdeki yerimizi, sahip olduğumuz sorumlulukları ve birbirimizle ve daha büyük evrenle uyum içinde olmak için uymamız gereken yasaları hatırlatmaktır.

Popüler modern astrolojide, bireyin kolektife karşı bu muhalefeti, Uranüs’ün Satürn’e karşı muhalefetiyle sembolize edilir – eskiye karşı yeni, kolektife karşı birey, kısıtlayıcı dış biçimlere karşı insan potansiyeli, baskıcı kolektif devlete karşı yalnız özgürlük savaşçısı olarak görülür, bilimsel ilerlemeler ve teknoloji bu çağda en başta yer almıştır.

Geleneksel sistemde Satürn, Göklerin veya Ouranos’un ebedi kanununu ve yapısını bizim değişken dünyamıza yansıtır. Satürn, ebedi yasa ve gelenekle, zamanla aktarılan kurallarla ilişkilendirilir. Geleneksel yasalara saygı ve hürmet vardır ve modern astrolojide eski ne varsa atılır ve değersizleştirilir ancak Uranüs modası geçmiş formları yok eder ve bozar, ama aynı zamanda güzel, değerli ve faydalı şeyleri de yok eder ve bozar, Uranüs’ün diğer yanı, yani psikolojik etkisi, aşırı bir bireycilik, sırf otorite olduğu için herhangi bir otoriteye karşı bir isyan duruşu olarak tezahür edebilmesidir.

saturn-2-e1679080420555 Astrolojide Satürn Gezegeni Astroloji

 

Satürn’ün Diğer Temaları

Dış gezegenler (jenerasyon gezegenleri ), anlamlarının bir kısmını geleneksel yedi gezegenden almıştır.

Satürn açısından bakacak olursak, Satürn; mezarlıklar, karanlık yerler, yer altı, cilt, kemikler ve dişler, yaşlılar, artrit gibi hastalıklar, kış vb. Satürn’ün genel anlamları olarak;

 • ölüm
 • dönüşüm
 • değişmek için zorlayıcı bir baskı
 • yeni formların doğabilmesi için eski formları yok etmek
 • eski şeyleri bırakma ihtiyacı
 • zaman içinde bir dönüşüm süreci – zamanın tamamen geçmesi gibi kavramlar Plüton’a devredilmiştir. Satürn transitleri değişim için baskı uygulamakla ünlüdür. Bu bir test cihazıdır ve kötü inşa edilmiş veya kullanılamayan çökmek üzere olan herhangi bir yapı yıkılacak ve dönüştürülecektir şu anda Plüton ile ilişkilendirdiğimiz baskıda tam da bu tür bir değişim baskısıdır.

Modern astrolojinin yaptığı bir diğer katkı da insanın özgür iradesinin, seçiminin ve eyleminin sonuca nasıl katkıda bulunduğuna yapılan vurgudur. Geleneksel astroloji de ise bir kişinin başına ne geleceği açısından ifade edilir. Modern astroloji de Jung’un etkisi ile özellikle 1970 yıllardan itibaren astroloji de psikoloji ve  karakter özellikleri daha net ortaya çıkmaya başladı. Liz Greene ve Steven Forrest gibi astrologlar ön planda oldular ve genel anlamda Satürn anlamı şu şekilde oldu: “Satürn, psişik bir süreci ve aynı zamanda bir kaliteyi veya bir tür deneyimi sembolize eder. O sadece acının, kısıtlamanın ve disiplinin temsilcisi değildir; aynı zamanda, bir bireyin acı, kısıtlama ve disiplin deneyimlerini daha büyük bir bilinç ve doyum aracı olarak kullanabileceği, tüm insanlar için doğal olan psişik sürecin bir simgesidir. Psikoloji, bireysel psişede bütünlüğe veya bütünlüğe yönelik bir güdü veya dürtü olduğunu göstermiştir” gene devam olarak da tüm astrolojinin, gezegenlerin tüm sembolizminin ve aslında tüm insan yaşamının psikolojik bir sürecin parçası olarak görülmesi gerektiğidir. Bunların hepsi psişenin içinde gerçekleşir ve dış olaylar ancak psişede olup biten bir şeyi yansıttıkları sürece anlam kazanır. İnsan bilinci her şeyin ölçüsüdür ve gene bir bakış açısı olarak reenkarnasyon olarak da “ne ekersen onu biçersin” mantığı da hâkim olmuş durumdadır, daha çok karmanın efendisi Satürn olarak yer edinmiştir, eski astrolojik metinlerin ortaya çıkarılması Arhat projesi sonucunda bir çok Helenistik metin astrolojiye kazandırıldı ve jenerasyon gezegenlerinin döngüsü bir insanın yaşamından uzun olduğundan dolayı yeni neoklasik astroloji görüşlerine sahip astrologlar tarafından (Robert Hand,  Benjamin Dykes v.s) jenerasyon gezegenlerinin etkisi kabul edilmekle birlikte klasik burç yöneticiliklerine geri dönüş yapıldı .

Erkan Gözübüyükoğulları

 

Yararlanılan Kaynaklar:

Chris BRENNAN, Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune

Charlie Obert, Saturn Through the Ages: Between Time and Eternity

Liz GREENE, Saturn: A New Look at an Old Devil

 

Astroloji İle İlgili Diğer Yazılar

https://nehissettinseo.com/astroloji/

 

 

Ne Düşündünüz?

Aşağıdaki yoruma yazabilir misiniz? Teşekkür ederim.

 

 

Paylaşabilir misiniz?

Yararlı olması için, astroloji yolcusu dostlarınızla paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim.

Yazar

İlgili Yazılar

Yorum Ekle